โปรโมชั่น ซื้อตู้ทำน้ำเย็น / น้ำร้อน - น้ำเย็น ต่อท่อ ทุกรุ่น

ระยะเวลาโปรโมรชั่น 20 มีนาคม 2566 – 18 มีนาคม 2566

สินค้าที่ร่วมรายการ ตู้ทำน้ำเย็น  / ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ มีระบบกรองในตัว ทุกรุ่น
 ลดสูดสุด 38 %
เฉพาะสินค้าที่รวมราบการ
และแถมแก้วน้ำเก็ยความเย็น 1 ใบ

คลิกดูสินค้า