ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น – น้ำเย็น มีกรองน้ำในตัว

ตู้ทำน้ำเย็น มีกรองน้ำในตัว ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง // แผงร้อน

ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น มีกรองน้ำในตัว ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง // แผงร้อน