เครื่องกดน้ำเย็น พลาสติก

เครื่องกดทำน้ำเย็น // น้ำร้อน น้ำเย็น ถังคว่ำ

เครื่องกดทำน้ำเย็น // น้ำร้อน น้ำเย็น ต่อท่อ