การรับประกันสินค้า

ถังบรรจุน้ำเย็น

ถังบรรจุน้ำ

ถังบรรจุน้ำในรุ่นตู้ทำน้ำเย็น / ตู้ทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบต่อท่อ รับประกันงานเชื่อมของถังบรรจุน้ำ (การรั่วซึม) ตลอดอายุการใช้งาน (ยกเว้นอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา เช่น ซีลทางเข้า – ออกของลูกลอย)  ยกเว่นตู้ทำน้ำเย็น แบบขวดคว่ำ / ตู้ทำน้ำเย็น ระบบปิด / เครื่องกดทำน้ำเย็น ที่ไม่ได้รับประกันของถังบรรจุน้ำ

ลูกลอย

รับประกัน 6 เดือน (ยกเว้นรายการสินค้าประเภทอะไหล่ไม่ได้รับประกัน)

หมายเหตุ อะไหล่ที่มีปัญหาส่งกลับโรงงานก่อนทุกครั้ง

ก๊อกน้ำเย็น
ก๊อกน้ำร้อน-น้ำเย็น

ก๊อกน้ำ

  1. ก๊อกน้ำเย็นพรีเมี่ยม รับประกัน 1 ปี
  2. ก๊อกน้ำอเนกประสงค์ รับประกัน 1 ปี
 

หมายเหตุ อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานในสภาพปกติ ไม่เคยผ่านการซ่อม ซ่อมฟรีตามกำหนด ยกเว้นอุปกรณ์ภายนอกไม่รับประกัน

เบรกเกอร์กันดูด

รับประกัน 1 ปี  (ยกเว้นรายการสินค้าประเภทอะไหล่ไม่ได้รับประกัน)

หมายเหตุ อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานในสภาพปกติ ไม่เคยผ่านการซ่อม ซ่อมฟรีตาม

คอมเพรสเซอร์

การรับประกันคอมเพรสเซอร์
รับประกัน 2 ปี
  ปีที่ 1 ฟรีค่าแรงและอะไหล่ ยกเว้น ค่าขนส่ง โดยแสดงหลักฐานทุกครั้ง
  ปีที่ 2 เฉพาะคอมเพรสเซอร์ ยกเว้น ค่าน้ำยาทำความเย็น ค่าแรงและอะไหล