การแจ้งซ่อมตู้ทำน้ำเย็น

ลูกค้าเตรียมข้อมูล

บัตรรับประกัน QR Code ด้านหลังตู้ พร้อมสแกนส่งข้อมูลมายัง E-mail : wecoolmart@gmail.com , Line : wecoolmart หรือ ติดต่อเบอร์ 066 114 5392 พร้อมแจ้งอาการของตู้ทำน้ำเย็น

เจ้าหน้าที่สอบถามและแนะนำแก้ไขเบื้องต้น

ติดต่อกลับลูกค้า สำหรับแก้ไขเบื้องต้นไม่ได้

1. เขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
    1.1 เจ้าหน้าที่แจ้งกลับลูกค้า เพื่อนัดแก้ไขเบื้องต้น เช่น เปลี่ยนก๊อกน้ำ ,ลูกลอย , เปลี่ยนคอนโทรลน้ำเย็น ฯลฯ
    1.2 ช่างตรวจเช็คหน้างานไม่ได้ รับเข้าโรงงาน   

2.นอกเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล (ต่างจังหวัด)
    2.1 เจ้าหน้าที่เช็คศูนย์บริการใกล้ลูกค้า 
          – ลูกค้านำส่งตู้ทำน้ำเย็น ที่ศูนย์บริการ (ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง)
     2.2 ไม่มีศูนย์บริการ ต้องนำส่งตู้ทำน้ำเย็น โดยใช้บริการรถขนส่ง

บริการตรวจเช็คและซ่อม ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส

– ฝ่ายบริการตรวจเช็ค เพื่อประเมินราคา และทำการเสนอราคา ประมาณ 3-7 วันทำการ
– ฝ่ายบริการดำเนินการซ่อม ประมาณ 7-14 วันทำการ
หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาดำเนินการซ่อมขึ้นอยู่อาการที่เสียและขั้นตอนการทดสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบความเย็น และเช็ครั่วของถังบรรจุน้ำ ฯลฯ

 
 

ติดต่อลูกค้าเพื่อส่งมอบ

1. เขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
    ส่งคืนโดยทีม วีคูลมาร์ท   

2.นอกเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล (ต่างจังหวัด)
    ส่งคืนโดยใช้บริการรถขนส่ง