ตู้ทำน้ำเย็น น้ำพุ่ง ระบบปิด

ตู้ทำน้ำเย็น มือกดเท้าเหยียบ

ตู้ทำน้ำเย็น ก๊อกงวงช้าง ระบบเท้าเยียบ และ ตู้ทำน้ำเย็น น้ำพุ่ง ระบบเท้าเหยียบ

ตู้ทำน้ำเย็น มือกด น้ำพุุ่ง

ตู้ทำน้ำเย็น ก๊อกงวง ระบบไฟฟ้า